Legislacja

Pojazdy nieuprzywilejowane

22 lipca 2006

Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację ministrowi i oddalił skargę Straży Miejskiej z Ustki, która wnosiła o uznanie pojazdu straży jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Nowelizacja w 2003 r. ustawy z 1997 r. o strażach gminnych skreśliła art. 13 przewidujący odrębne zasady uznawania pojazdów straży za uprzywilejowane. W konsekwencji stosuje się zasady ogólne, określone w art. 53 prawa o ruchu drogowym. Skoro ustawodawca uchylił art. 13, nie rozszerzając katalogu podmiotów uprawnionych do posiadania pojazdów uprzywilejowanych, sprawy rozpatruje się indywidualnie. Tu minister wziął pod uwagę wszystkie okoliczności i nie przekroczył granic uznania. Jak komentuje “Rzeczpospolita” - Prawo o ruchu drogowym nie wymienia straży gminnych wśród podmiotów, których pojazdy mogą uzyskać status uprzywilejowanych. Istnieje jednak furtka dla pojazdów jednostek tam niewymienionych, jeżeli są używane w związku z ratowaniem życia lub zdrowia - na podstawie zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych. Wyrok Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny.