Legislacja

Pojazdy zabytkowe i marki „SAM”

14 września 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki “SAM” z warunkami technicznymi. Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 września 2006 r.

Źródło Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1161.