Legislacja

Prawo o ruchu drogowym poprawiane

14 września 2006

Senat przyjął poprawki do ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Określone zostały kryteria wyboru przez starostę firm holujących samochody na koszt ich właścicieli i oraz kryteria wyboru prowadzących parkingi dla takich pojazdów. Nowelizacja precyzuje jaki samochód może być usunięty z drogi na koszt właściciela m.in. wtedy, gdy kierowca jest nietrzeźwy, nie ma stosownych dokumentów lub jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu. Zmiany były konieczne, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował (wyrok z lipca 2005 r.) dotychczasowe przepisy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Marek Surmacz argumentował, że ustawa zakłada podwójną kontrolę nad decyzjami starostów (przetarg oraz cenę określoną przez radę powiatu), co ma zagwarantować prawidłowość postępowania. Starosta będzie też brał pod uwagę przy wyborze firmy m.in. położenie parkingu, liczbę miejsc do parkowania i opinię właściwego komendanta policji.

W dotychczasowych przepisach usunięcie auta na koszt właściciela przewiduje artykuł 130 Prawa o ruchu drogowym, ale policjanci i strażnicy miejscy narzekają, że został on sformułowany mało precyzyjnie. “W podpunkcie "a" czytamy, że usunąć można auto pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. Problem zniknąłby, gdyby zamiast "i" było "lub" - mówią policjanci z drogówki. Wtedy pojazd, który stoi w miejscu niedozwolonym, ale nie blokuje ruchu, zostałby usunięty w ciągu kilku godzin.

Jak robią to inni? Wzorem dla polskich miast, które nie potrafią uporać się z zaśmiecającymi ulice wrakami, może być choćby Sofia. Po stolicy Bułgarii poruszają się dziesiątki lawet, które polują na porzucone i źle zaparkowane auta. Gdy laweciarz wypatrzy ofiarę wystarczy, że dokładnie ją obfotografuje, i już może wywieźć auto łamiące przepisy na policyjny parking. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu na ulicach Sofii ciężko spotkać źle zaparkowane lub porzucone auto.