Legislacja

Prawnik komentuje - u nas Maciej Wroński

19 maja 2014

4794b67ca86bb439a744437928e3ccbbd2545cf1

Maciej Wroński, prawnik, od lat 20 zajmujący się problematyką ruchu i transportu drogowego.

Prezes Zarządu Krajowego TTT, członek Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

(493-1 fot. jola michasiewicz)

K o m e n t a r z

Opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne wśród bardzo licznej grupy osób, które mają podlegać jej przepisom, wymienia także osoby posiadające “uprawnienia egzaminatora w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami”. Oznacza to znaczne rozszerzenie kręgu osób podlegających obowiązkowi składania oświadczeń majątkowych. Dziś taki obowiązek dotyczy wyłącznie egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, zatrudnianych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Natomiast zgodnie z projektem oświadczenia majątkowe będzie musiała składać każda osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa niezależnie od tego czy aktualnie pełni taką funkcję.

Takie rozszerzenie wydaje się być zbyt daleko idące. Jaki jest sens składania oświadczeń przez taką osobę? Sprowadzając to ad absurdum można stwierdzić, że zgodnie z logiką projektu trzeba objąć nim wszystkich obywateli mających bierne prawa wyborcze. W przyszłości mogą zostać wybrani do Sejmu, Senatu lub na funkcję Prezydenta RP. Mają bowiem stosowne formalne kwalifikacje do pełnienia tych funkcji. Miejmy jednak nadzieję, iż obecny zapis projektu jest wynikiem błędu, który zostanie skorygowany podczas dalszych prac legislacyjnych.

Maciej Wroński