Legislacja

Oświadczenia majątkowe egzaminatorów do publicznej wiadomości?

19 maja 2014

8d81256479e1ae71ce5b5654c2de5bf5fc1b8b6c

(...)

6d6069137fad7412f12104ab549f921c4b451100

(493-18-19)

Resort sprawiedliwości poinformował właśnie o prowadzonych pracach nad projektem ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Dzięki uprzejmości rzecznika prasowego resortu sprawiedliwości Patrycji Loose redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS uzyskała dostęp do tekstu projektu. Oczywiście pamiętamy, iż resort nadal pracuje nad tekstem, a w stanie na dzień dzisiejszy jest to wersja przed konsultacjami i zupełnie przed procedowaniem już w parlamencie.

Poszerzone zostało grono osób zobowiązanych do składania i ujawniania oświadczeń majątkowych, wśród wymienionych funkcjonariuszy publicznych znaleźli się egzaminatorzy. "Celem projektu jest ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia stosowanie instytucji oświadczeń majątkowych jako mechanizmu prewencji i kontroli w zakresie zagrożeń korupcyjnych" - informowała PAP rzeczniczka resortu Patrycja Loose. Ustawa ma być kompleksowym aktem - zamiast 27 dzisiaj regulujących zasady składania oświadczeń majątkowych - jednym aktem. Przykładowo dzisiaj obowiązuje 14 różnych wzorów oświadczeń majątkowych, różnych pod względem zakresu danych, terminów ich składania, a nawet sankcji za ich niezłożeni (od braku sankcji, aż do kary kilku lat więzienia). W nim pomieszczono m.inn.: zasady składania oświadczeń, kontroli i najważniejsze - ich jawność. Kolejnym ważnym elementem projektu jest jawność. Oświadczenia mają być ujawniane i publikowane w formie elektronicznej w Biuletynach Informacji Publicznej. I tak egzaminatorzy byliby zobowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątku już w ciągu 7 dni od objęcia funkcji, a następnie do końca kwietnia każdego roku (za okres poprzedniego roku kalendarzowego). I sankcje. Poza dotychczas obowiązującymi przewidziano karę finansową za uchybienie wymienionym terminom. Oświadczenia będą kontrolowane przez bezpośrednich przełożonych, ale także - jak dotąd - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Projekt został umieszczony w planie pracy Rady Ministrów. Rozpoczęły się konsultacje międzyresortowe w jego sprawie, następnie zajmie się nim Komitet Stały, a potem sama Rada Ministrów. Według planów resortu ustawa mogłaby wejść w życie 1 maja 2015.