Legislacja

Prawo działalności gospodarczej wciąż obowiązuje

31 grudnia 2006

Wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przedłużono do 1 października 2008 r. czas obowiązywania ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. W związku z tym nie zostaną wdrożone oczekujące na wejście w życie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które przewidywały utworzenie Centralnej Ewidencji Informacji Gospodarczej i jej oddziałów w gminach.

Słowa kluczowe działalność gospodarcza
Źródło Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1636