Legislacja

Prawo jazdy będzie tańsze?

27 czerwca 2016

Grupa posłów wystąpiła do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z wnioskiem o zmianę rozporządzenia dot. obowiązkowych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców. Lekarze znów mogliby sami ustalać cenę badania. Teraz jest ona stała i wynosi 200 zł. Chodzi tu o nowelę rozporządzenia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2014.949). Wcześniej obowiązujące rozporządzenie określało opłatę na poziomie: “nie wyższym niż 200 zł”. Na jego podstawie lekarz mógł dowolnie ustalać wysokość opłaty za wydawane zaświadczenie o zdolności do kierowania samochodem. Posłowie uznali, iż uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem i tak jest dużym wydatkiem i zaproponowali zmianę – uzasadniając, iż zmianie nie uległ zakres badań - która ma prowadzić do przywrócenia wcześniejszych przepisów, sprzed 2014 roku. Jak czytamy w portalu ONET.pl - Ministerstwo Zdrowia sceptycznie podchodzi do propozycji posłów: “- Postulaty o obniżenie wysokości tej opłaty są merytorycznie nieuzasadnione - mówi Milena Kruszewska, rzeczniczka prasowa MZ. - Obecnie MZ nie planuje nowelizacji rozporządzenia w odniesieniu do wysokości opłaty za badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i