Legislacja

Prewencyjne sprawdzenie trzeźwości pracownika

5 stycznia 2021

Prewencyjne sprawdzenie trzeźwości pracownika
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak się dowiadujemy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie i określą zasady ich przeprowadzania.

To niezwykle ważne dla wielu branż, w tym np. transportowców. Właśnie wczoraj media doniosły, iż Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw kierowcy autobusu miejskiego, który będąc pod wpływem narkotyków spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8. Mężczyźnie grozi 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżonemu zarzuca się naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, "niedostosowanie taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej", co uniemożliwiło mu zahamowanie, a w konsekwencji doprowadziło do katastrofy w ruchu lądowym. W co niezwykle istotne – w chwili zdarzenia Tomasz U. był pod wpływem amfetaminy i posiadał porcję narkotyku ukrytą w skrytce kabiny kierowcy. Przypomnijmy wypadek miał miejsce w Warszawie 25. czerwca 2020 r., był tragiczny w skutkach – zginęła jedna osoba, kolejna doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, sześć innych odniosło rany. Wówczas też rozpoczęła się dyskusja nad potrzebą zaostrzenia przepisów ułatwiających pracodawcy podjęcie działań prewencyjnych. Władze Warszawy wysłały pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o ewentualną zmianę regulacji ustawowych tak, by stworzyć możliwość testowania kierowców przez ich pracodawcę pod kątem obecności substancji aktywnych we krwi.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad przepisami umożliwiającymi pracodawcom przeprowadzenie kontroli prewencyjnej pracowników, ale też wprowadzenie kompleksowej regulacji określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez nietrzeźwego pracownika lub tego pod wpływem środków działających podobnie (narkotyków czy dopalaczy). Zgodnie z informacją Iwony Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii trwają prace wewnątrz resortu, poprzedzające oficjalne rozpoczęcie procedury legislacyjnej w tym zakresie.

- We wstępnym, roboczym projekcie regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

- na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takiej kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);

- w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – informuje portal Prawo pl. (jm)