Statystyka

Statystyka wypadków na przejściach dla pieszych

5 stycznia 2021

Statystyka wypadków na przejściach dla pieszych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie trwa procedowanie projektu ustawy, której celem jest m.inn. poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Resort infrastruktury poinformował o ilości wypadków (w tym ze skutkiem śmiertelnym) właśnie na przejściach dla tych najsłabszych uczestników ruchu drogowego.

W wypowiedzi Rafała Webera, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury czytamy: - Odnosząc się do pytania dotyczącego liczby wypadków śmiertelnych na przejściach dla pieszych w okresie od listopada 2019 roku do końca września 2020 r. informuję, że w ww. okresie miały miejsce 192 wypadki, 194 pieszych poniosło śmierć. (…) Odnosząc się do pytania dotyczącego liczy wypadków ze skutkiem innym niż śmiertelny na przejściach dla pieszych w okresie od listopada 2019 roku do końca września 2020 r. informuję, że w ww. okresie miało miejsce 2 600 wypadków a 2 703 pieszych zostało rannych.

Odnośnie prowadzonych statystyk niebezpiecznych miejsc dla pieszych na drogach otrzymujemy następująca informację: - W 2018 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zlecił opracowanie tzw. Map Ryzyka obejmujących klasyfikacje ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów. Materiałami wyjściowymi do realizacji powyższej pracy były dane o wypadkach pochodzące z następujących baz: policyjna baza danych SEWIK, baza danych Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej, Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich w roku 2015, przebiegi dróg wojewódzkich w poszczególnych województwach. Opracowana została szczegółowa metodologia dokonywania klasyfikacji ryzyka dla dróg wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów w Polsce dla m.in.: - wypadków z udziałem pieszych, - wypadków z udziałem motocyklistów i motorowerzystów, - wypadków z udziałem rowerzystów, - wypadków z udziałem dzieci (wiek uczestników: poniżej 18 lat) - wypadków z udziałem osób starszych (wiek ofiar: powyżej 60 lat) - wypadków z udziałem nadmiernej prędkości. Dokument stanowi narzędzie, które pozwala na dokładne identyfikowanie zagrożeń uczestnika ruchu na drodze. Zawiera klasyfikację ryzyka zagrożeń wypadkami różnego typu, przedstawioną w sposób tabelaryczny i graficzny (mapy), co pozwala na dokonanie porównania pod względem stopnia zagrożenia pomiędzy poszczególnymi drogami wojewódzkimi, ich odcinkami oraz jednostkami terytorialnymi kraju. Materiał został udostępniony zarządcom dróg w wersji elektronicznej edytowalnej, tak aby ułatwić cykliczne opracowywanie klasyfikacji ryzyka na zarządzanych przez nich drogach i śledzenie zmian w czasie. (jm)