Legislacja

Prezydent podpisał

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

2 sierpnia 2005

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa zawiera przepisy regulujące m.in. zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia.

Słowa kluczowe prawo drogowe przepisy prawne
Źródło Prawo Drogowe@NEWS