przepisy prawne
Pułapki prawne, kruczki, czyhający policjanci i wysokie mandaty na wakacyjnych drogach
Przegląd prasy

Pułapki prawne, kruczki, czyhający policjanci i wysokie mandaty na wakacyjnych drogach

4 lipca 2014

(497-46) Jedziesz na zagraniczne wakacje samochodem? Pułapki prawne, kruczki, czyhający policjanci i wysokie mandaty? Gdzie trzeba mieć dodatkowy komplet żarówek i bezwzględnie wyłączyć w GPS-ie antyradar? Za co grozi mandat w wysokości...

Informacja prawna dla obywateli
Legislacja

Informacja prawna dla obywateli

4 maja 2010

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu przyjęła m.in. założenia do projektu ustawy o informacji prawnej dla osób fizycznych, przedłożone przez ministra sprawiedliwości. W założeniach określono zasady udzielania informacji prawnej. Ma ona polegać m.in. na udzielaniu informacji o...

Kolejna aktualizacja Elektronicznego prawa drogowego
Legislacja

Kolejna aktualizacja Elektronicznego prawa drogowego

9 lipca 2006

W "Elektronicznym prawie drogowym" w nadchodzącym tygodniu kolejna aktualizacja, a w niej: zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (pojazdy specjalne i usuwanie pojazdów z dróg); zmiany w rozporządzeniu dotyczącym mandatów wystawianych przez ITD oraz zasady dofinansowania zbierania i...

Eurotablice – unijny wzór tablic rejestracyjnych
Legislacja

Eurotablice – unijny wzór tablic rejestracyjnych

2 maja 2006

W nowym wzorze tablic rejestracyjnych w lewej części tablicy na niebieskim tle znajduje się symbol Unii Europejskiej (12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu) oraz znak z literami “PL” barwy białej wyróżniający państwo...

Obowiązują zmiany przepisów socjalnych w transporcie drogowym
Legislacja

Obowiązują zmiany przepisów socjalnych w transporcie drogowym

1 maja 2006

Wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę...

Zmienione przepisy socjalne w transporcie drogowym (cz. 1)
Legislacja

Zmienione przepisy socjalne w transporcie drogowym (cz. 1)

11 kwietnia 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również...

Zmienione przepisy socjalne w transporcie drogowym (cz. 2)
Legislacja

Zmienione przepisy socjalne w transporcie drogowym (cz. 2)

11 kwietnia 2006

Opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/22/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą...

Przygotowania do wdrożenia nowych przepisów
Legislacja

Przygotowania do wdrożenia nowych przepisów

3 stycznia 2006

Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie kierownictwa Departamentu Dróg i Transportu Drogowego z przedstawicielami wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego dot. analizy stanu przygotowania do wdrożenia nowych przepisów egzaminowania na prawo jazdy. Z informacji otrzymanych z...

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych
Legislacja 1

Tachografy cyfrowe zamiast analogowych

8 listopada 2005

Tachografy cyfrowe będą one musiały być montowane w nowych samochodach od 1 stycznia 2006 r. Posiadacz starszego pojazdu, wyposażonego w tachograf analogowy, będzie miał obowiązek wymiany tego urządzenia na cyfrowy, jedynie w przypadku, gdy dotychczasowy tachograf ulegnie awarii....

160 km/h - maksymalna dopuszczalna prędkość na próbę
Przegląd prasy

160 km/h - maksymalna dopuszczalna prędkość na próbę

3 października 2005

W Austrii na niektórych autostradach zostanie wprowadzona na próbę maksymalna dopuszczalna prędkość 160 km/h. Od 1974 r. obowiązuje maksimum 130 km/h; taki limit chce uzgodnić Komisja Europejska w całej Unii. Autorom pomysłu chodziło o zwiększenie płynności ruchu; zdają sobie też...

Prezydent podpisał
Legislacja

Prezydent podpisał

2 sierpnia 2005

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa zawiera przepisy regulujące m.in. zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o...

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego
Legislacja

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa weszła w życie z dniem publikacji....

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
Legislacja

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca uregulował sprawy członkostwa w funduszach krajowych i unijnych zakładów wykonujących działalność w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej...

Poprawione zasady transportu zwierząt
Legislacja

Poprawione zasady transportu zwierząt

2 sierpnia 2005

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach
Legislacja

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

20 czerwca 2005

Obowiązuje, zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 410d oraz 411 i 416....

Auto unijne bez podatku?
Legislacja

Auto unijne bez podatku?

1 czerwca 2005

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydane 25 maja br. w sprawie bezprawności akcyzy na pojazdy sprowadzone z krajów Unii Europejskiej stało się przedmiotem szerokiej dyskusji. W "Rzeczpospolitej" czytamy: "według polskich przepisów, każde używane auto z importu...