Legislacja

Procedury dot. zaświadczeń ADR

31 stycznia 2013

Jak komunikuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: 31 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarł umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR. Szczegóły dotyczące zasad składania zamówień oraz sposobu ich realizacji zostaną ustalone w umowach zawartych pomiędzy PWPW a każdym Marszałkiem Województwa oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Od 1 do 5 lutego 2013 r. PWPW przeprowadzi konsultacje w zakresie uruchomienia punktu kontaktowego, niezbędnego do uruchomienia produkcji blankietów zaświadczeń ADR. W celu zaprezentowania proponowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie składania zamówień na wytworzenie i dostarczenie blankietów zaświadczeń ADR, PWPW zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Marszałków Województw i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.