Legislacja

Projekt będzie wymagał pogłębionej dyskusji – oceniają posłowie

25 lutego 2021

Projekt będzie wymagał pogłębionej dyskusji – oceniają posłowie
- Nadrzędnym celem Ministerstwa Infrastruktury - przy pracach nad tą ustawą - jest zabezpieczenie pieszych i spowodowanie, aby piesi czuli się na chodnikach bezpiecznie i byli pewni, że mają prawo do swobodnego, nieskrępowanego, nieograniczonego korzystania z chodników. To użytkownik e-hulajnogi będzie zobowiązany przepisami tej ustawy i będzie się musiał do nich dostosować. 26. posiedzenie Sejmu RP [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki oraz fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie RP rozpoczęło się 26. posiedzenie. W trakcie dnia pierwszego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911 [kliknij]). W efekcie dyskusji i w odpowiedzi na wnioski poselskie projekt skierowano do pracy w Komisji Infrastruktury, która natychmiast zebrała się, podjęła prace, aby uchwalić brzmienie swojego sprawozdanie (druk nr 960 [kliknij]. Dokument zostanie przedstawiony w trakcie dzisiejszego dnia obrad plenarnych - drugiego czytania projektu.

Posiedzenie plenarne Sejmu RP. Uzasadnienie przedstawił wiceminister infrastruktury (druk nr 911 [kliknij]). - Nadrzędnym celem Ministerstwa Infrastruktury - przy pracach nad tą ustawą - jest zabezpieczenie pieszych i spowodowanie, aby piesi czuli się na chodnikach bezpiecznie i byli pewni, że mają prawo do swobodnego, nieskrępowanego, nieograniczonego korzystania z chodników. To użytkownik e-hulajnogi będzie zobowiązany przepisami tej ustawy i będzie się musiał do nich dostosować. Natomiast drugim celem jest pozwolenie na to, aby użytkownicy hulajnóg elektrycznych mogli z nich korzystać w miarę swobodnie, ale pod pewnymi warunkami. (…) Stwarzamy warunki do korzystania z e-hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego - podsumował Rafał Weber.

Posłowie wygłosili stanowiska, opinie, zgłosili szereg istotnych uwag i propozycji. Przedstawiciel rządu odpowiadał na zadane pytania. Wśród zgłoszonych uwag: potrzeba doprecyzowania regulacji dotyczących poruszania się po chodnikach; propozycja połączenia w jednej definicji urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg elektrycznych; usunięcia z projektu kategorii urządzeń wspomagających ruch; kwestia porzuconych hulajnóg, stwarzających niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie regulacji pomiędzy samorządami i wypożyczalniami sprzętów; potrzeba stworzenia stref parkowania hulajnóg; ubezpieczenia OC i NNW dla wypożyczających sprzęt; zasadności używania kasków; wskazanie na coraz częściej używane rowery elektryczne; regulacja prędkości urządzeń; kwestie skuteczności egzekucji stosowania przepisów; potrzeby akcji informacyjnych i promocyjnych itd. itp.

- Ten projekt będzie wymagał pogłębionej dyskusji - oceniał Mirosław Suchoń i kilku innych posłów. Przegłosowano wniosek o skierowanie do Komisji Infrastruktury celem dalszych prac. Posłowie zgodni są, że regulacje muszą być wprowadzone szybko.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Komisja szczegółowo rozpatrzyła projekt ustawy - rozpatrywano i głosowano nad zmianami kolejnych artykułów. Przyjęto Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w tym poprawioną wersję ustawy (druk nr 960 - [kliknij]). Z rekomendacją uchwalenia przesłanego projektu. Odrębnie przesłano zgłoszone wnioski mniejszości. Sprawozdawcą będzie wiceprzewodniczący Komisji poseł Piotr Król.

W dniu dzisiejszym w trakcie posiedzenia plenarnego Sejmu RP odbędzie się drugie czytanie projektu. (jm)