Legislacja

Trójgłos ekspertów - zaproszenie

29 sierpnia 2021

Trójgłos ekspertów - zaproszenie

W najbliższy wtorek – 31 sierpnia br. o godzinie 11.00 – nasi eksperci poinformują Państwa o projektowanych zmianach szkolenia kierowców zawodowych itd. Marek Górny, Tomasz Matuszewski oraz Maciej Wroński będą mówili o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i aktach wykonawczych [kliknij].

Projekt. Nowelizacja dotyczy transpozycji do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Zapowiedziano wprowadzenie zmian w zakresie m.in. szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach itd. Projekt został wniesiony do Sejmu RP w mijającym tygodniu.

Transmisja dostępna on-line.

* zoom. webinar ID: 839 9174 6574 / Hasło: TRANSPORT

* facebook. PRAWO DROGOWE NEWS