Legislacja

Przeciwko podwyżce opłat za usługi stacji kontroli pojazdów

15 marca 2012

Anna Sobecka, aktywna posłanka złożyła do ministra transportu interpelację nr 2609 w sprawie projektu podwyższenia opłat za usługi stacji kontroli pojazdów. O projekcie nowego cennika informujemy w tekście poświęconym propozycji Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, która została złożona w resorcie. Posłanka pisze:

Interpelacja (nr 2609)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie projektu podwyższenia opłat za usługi stacji kontroli pojazdów

Szanowny Panie Ministrze! Prasa donosi, że Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów skierowała do ministerstwa transportu projekt nowego cennika za badania techniczne. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami podstawowa usługa, jaką jest okresowe badanie samochodu o masie całkowitej 3,5 t, miałaby podrożeć z 99 zł do 150 zł. Kierowcy uważają, że obecna stawka jest już zbyt wysoka, a badania, które wykonują stacje kontroli pojazdów, nie są zbyt skomplikowane i nie wymagają bardzo skomplikowanego oprzyrządowania, w związku z czym nie widzą żadnego uzasadnienia podwyższenia opłat za usługi stacji kontroli pojazdów.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Jakie są argumenty przemawiające za wprowadzeniem tak drastycznej podwyżki?

2. Czy ministerstwo dostrzega problem rozwoju szarej strefy wraz ze wzrostem cen usług na stacjach kontroli pojazdów?

3. Czy ministerstwo transportu zaakceptuje warunki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów?

Z poważaniem Poseł Anna Elżbieta Sobecka

Toruń, dnia 28 lutego 2012 r.