Legislacja

Przejście sugerowane. Pieszy nie ma tu pierwszeństwa! Wiemy jak powinno być wyznaczane!

14 września 2022

Przejście sugerowane. Pieszy nie ma tu pierwszeństwa! Wiemy jak powinno być wyznaczane!
(fot. PIXABAY)

Wracamy do całkowicie nowej definicji, która z dniem 21 września br. trafia do naszego Kodeksu drogowego: „11a) przejście sugerowane - nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;”. Dziś precyzyjnie - zgodnie z informacją przedstawiciela resortu infrastruktury.

Nasz redakcyjny ekspert Marek Górny komentując nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym i wprowadzane z 21 września br. nowe definicje pisał: „- Innym elementem zmian jest wprowadzenie nowego pojęcia - „przejście sugerowane - nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;” (art. 2 pkt.11a - Pord). Jest to pojęcie bardzo nieprecyzyjne i trudne do określenia, gdyż miejscem technicznie możliwym jest każde miejsce zależnie od kondycji fizycznej, co można zaobserwować wielokrotnie na naszych ulicach. Jak powinny być wyznaczane?[kliknij].

I oto odpowiedź pozyskana u źródła: - Przejście sugerowane jest nowością, której nie było w przepisach, co nie oznacza, że ona nie funkcjonowała w terenie. Wielu zarządców dróg już dawno decydowało się na wyznaczanie przejść sugerowanych. Miało do tego prawo stosując tzw. czerwoną książkę, bo ona mówi nawet wprost przez jakie drogi nawet nie zaleca się wyznaczania przejść dla pieszych, wówczas ten pieszy przechodzi zgodnie z dotychczasową ustawą - Prawo o ruchu drogowym w miejscu, w którym mu ta ustawa na to pozwala. Do tego katalogu przekraczania jezdni w miejscach poza wyznaczonym przejściem dla pieszych dopisaliśmy przejście sugerowane. (…) Przejście sugerowane nie musi być w odległości 100 metrów od przejścia dla pieszych. Przejścia sugerowane nie są oznaczone. Wyznaczenie polega na wyznaczeniu technicznym tzn. głównie ogranicza się to do zastosowania obniżonego krawężnika (jeżeli mamy chodnik czy drogę ograniczoną krawężnikiem) i zastosowania odpowiedniego oznakowania dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Szczegóły jak to robić są pokazane w Wytycznych, które minister rekomendował. To są „Wytyczne wyznaczenia przejść dla pieszych” [kliknij], są tam również wymagania dla przejść sugerowanych: jak prawidłowo wyznaczyć w terenie to przejście sugerowane. (…) Dla przejścia sugerowanego należy wyznaczyć odpowiednie warunki widoczności. Czyli pieszy na takim przejściu ma pełną widoczność pojazdów, które do niego się zbliżają, a jednocześnie kierujący tym pojazdem widzi tego pieszego, który w tym miejscu chce tą drogę przekroczyć. Przedstawiciel Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury szczególnie podkreśla kwestię, iż warunkiem wyznaczenia tego przejścia jest zastosowanie tej infrastruktury. Nie stosuje się tam znaków drogowych, będzie jedynie wyznaczenie techniczne i naprowadzenie do tego miejsca. Pieszy na przejściu sugerowanym nie ma pierwszeństwa!

Do podniesionych kwestii wrócimy. Na ewentualne dalsze pytania czekamy - e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)