Legislacja

To przepis fikcyjny, czy będzie zmieniony? - pyta poseł

14 września 2022

To przepis fikcyjny, czy będzie zmieniony? - pyta poseł
- Od ponad roku obowiązuje przepis mówiący o tym, że pieszy podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko czy przechodzenia przez nie, w tym również na pasach, nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę. Niestety, przepis ten nie jest egzekwowany w należyty sposób, a piesi nagminnie go łamią, przez co prawo sprawia wrażenie fikcji - ocenia poseł Artur Szałabawka (fot. PEXELS)

Do ministra infrastruktury skierowana została interpelacja w sprawie wchodzącego z dniem 17 września br. nowego tzw. taryfikatora punktów karnych, a właściwie zaostrzenia działań wpływających na zmianę zachowań pieszych. - Czy planowane jest zwiększenie kar dla pieszych, którzy nie przestrzegają przepisu o zakazie korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych? - pyta poseł. Ocenia, iż obowiązujące prawo sprawia wrażenie fikcji.

Artur Szałabawka skierował do ministra infrastruktury interpelację (nr 35841 [kliknij]) w sprawie obowiązującego z dniem 17 września br. nowego tzw. taryfikatora punktów karnych. To kolejna interpelacja dotycząca pieszych zaaferowanych swoim smartfonem [kliknij] [kliknij]. Wówczas odpowiedź miała charakter wyłącznie informacyjny. Tym razem poseł proponuje dalsze zaostrzenie obowiązujących przepisów. Uzasadnia: - Z dniem 17 września br. wchodzi w życie nowy taryfikator punktów karnych przewidujący szereg wykroczeń, za które nastąpi radykalne zwiększenie kary. Wśród niedozwolonych zachowań, za które można będzie otrzymać najwyższą liczbę punktów karnych, znalazło się między innymi naruszenie zakazu takiego korzystania przez kierującego pojazdem z telefonu podczas jazdy, które wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, za które będzie grozić 12 punktów karnych. Dwukrotne naruszenie tego przepisu skutkuje utratą prawa jazdy.

Wprowadzane zmiany w przepisach dotyczą zwiększenia kar dla kierowców, jednak nie mówią o analogicznym zachowaniu wśród pieszych. Od ponad roku obowiązuje przepis mówiący o tym, że pieszy podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko czy przechodzenia przez nie, w tym również na pasach, nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę. Niestety, przepis ten nie jest egzekwowany w należyty sposób, a piesi nagminnie go łamią, przez co prawo sprawia wrażenie fikcji.

Autor interpelacji pyta o statystyki mandatowe dotyczące liczby pieszych korzystających z telefonów na przejściach dla pieszych (ilu pieszych zostało ukaranych mandatem), ale także czy planowane jest zwiększenie kar dla pieszych, którzy nie przestrzegają przepisu o zakazie korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych. I ostatecznie chyba najtrudniejsze: - W jaki sposób planowane jest zwalczanie tego bardzo niebezpiecznego zachowania wśród pieszych? Tymczasem zacytuję niedawną wypowiedź Macieja Wrońskiego: - No chyba, że jak zwykle wszystko pozostanie po staremu. Albowiem największym problemem w Polsce nie są lepsze czy gorsze przepisy, ale brak egzekucji obowiązującego prawa [kliknij]. Niecierpliwie czekamy na odpowiedź resortu, ciekawi jesteśmy dalszego etapu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. (jm)

[kliknij] (fot./grafika - Grupa IMAGE - archiwum)