Legislacja

Przejście sugerowane – porozmawiajmy. Edukacja konieczna!

5 września 2022

Przejście sugerowane – porozmawiajmy. Edukacja konieczna!
Na powyższej fotografii zdecydowanie nie pokazujemy przejścia sugerowanego, choć piesi równie zdecydowanie swoim zachowaniem sugerują, iż coś jest nie tak. W uwiecznionym miejscu sytuacja bez zmian (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ustawodawca od 21 września br. nowelizuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym - to już wszyscy wiemy. Poprawia definicję przejścia dla pieszych dodając określenie „drogi dla pieszych”. Jednocześnie pojawia się całkiem nowa - przejście sugerowane. Brzmi ona: „11a) przejście sugerowane - nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;”. Media spekulują: „Czyżby w najbliższym czasie czekał nas "interwencyjny odstrzał zebr"?”.

Od czerwca ubiegłego roku pieszy wchodzący na przejście dla pieszy uzyskał pierwszeństwo, na samym przejściu już je miał. Wiele dyskutowano, wielu ekspertów dokonywało różnorodnych ocen. Dziś możemy powiedzieć, iż tamta nowelizacja poprawiła bezpieczeństwo tych słabszych uczestników ruchu drogowego. Czy tak będzie i tym razem?

Zdecydowanie i tym razem potrzebna akcja informacyjno-edukacyjna. Pieszy musi wiedzieć, że w tym miejscu nie będzie miał pierwszeństwa, że podwójnie musi być uważny, przepuścić jadące pojazdy. Nie będzie tu specjalnego oznaczenia (bez znaków informacyjnych, bez sygnalizacji świetlnej), a jedynie dostosowanie techniczne tego sugerowanego miejsca np. poprzez obniżenie krawężnika lub obecność azylu dla pieszych. Kierowcy powinni być zadowoleni, bo poprawi się przepustowość ulic.

Przejścia sugerowane to kolejna ważna kwestia, podnosimy ją i będziemy do niej wracali. Czekamy na pytania? Marek Górny - nasz redakcyjny ekspert już jedno zadał: „- Innym elementem zmian jest wprowadzenie nowego pojęcia - „przejście sugerowane - nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych;” (art. 2 pkt.11a - Pord). Jest to pojęcie bardzo nieprecyzyjne i trudne do określenia, gdyż miejscem technicznie możliwym jest każde miejsce zależnie od kondycji fizycznej, co można zaobserwować wielokrotnie na naszych ulicach. Kto będzie sugerował takie przejścia? Dotychczas w ustawie funkcjonowały dwa pojęcia „przejście dla pieszych” oraz dopuszczalność przekraczania jezdni „poza przejściem” w określonych warunkach drogowych. Nie jest zrozumiałe zastępowanie oczywistego i zrozumiałego pojęcia - „poza przejściem” neologizmami w postaci - „na przejściu sugerowanym, albo poza przejściem sugerowanym”. Nie mogę doszukać się jakiegokolwiek sensu w naruszaniu już utrwalonego w społeczeństwie pojęcia, nowym - bardzo abstrakcyjnym” [kliknij].

Czyli pytajmy (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl), wywołajmy taką małą edukacyjną debatę. Czy potrzebna? Bardzo! Na nasze pytanie „Czy po 21. września 2022 r. na chodniku (część drogi dla pieszych) będzie można parkować?” – 38% głosów to odpowiedzi TAK; 41% - odpowiada NIE, a 21% mówi NIE WIEM. A już wydawała się to kwestia oczywista. Chyba zbyt wiele jest niezrozumienia.

Zdecydowanie więc pytajmy (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl). Odpowiemy słowami ekspertów, przywołamy uzasadnienia autorów nadchodzących zmian, znamy je. (jm)