Legislacja

Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną

15 grudnia 2006

Powstały w MSWiA projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zakłada m.in., że w grudniu 2008 r. za pomocą rozwiązań elektronicznych będzie możliwe m.in. otrzymanie prawa jazdy. Koniec 2009 roku ma przynieść możliwość elektronicznej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu. I etap e-EPUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji elektronicznej, realizowany będzie do 2008 roku i ma kosztować 35 mln zł. W przyszłym roku skończona zostanie budowa CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Początkowo planowano budowę osobnej sieci teleinformatycznej (koszt ok. 172 mln zł), a teraz MSWiA postanowiło wykorzystać własne zasoby sieciowe i sieci służb mu podległych. Koszt eksploatacji sieci spadnie – wg MSWiA – do 52 mln zł, a czas realizacji skróci się o rok. W latach 2006-2007 ma powstać STAP, czyli sieć teleinformatyczna administracji państwowej. Sieć ma wykorzystywać infrastrukturę teleinformatyczną budowaną przez MSWiA na potrzeby CEPiK. STAP ma umożliwiać takie usługi jak podpis elektroniczny, obieg dokumentów elektronicznych i transmisja wideo, a także rozmowy z wykorzystaniem telefonii internetowej (VoIP).