Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie kursów reedukacyjnych

28 września 2022

Resort infrastruktury w sprawie kursów reedukacyjnych
Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Kursy reedukacyjne! Kwestia, która niespodziewanie stała się tematem niezwykle ważnym wobec finiszu organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego kursów redukujących tzw. punkty karne. Temat - od 2011 r. - podejmowaliśmy już wielokrotnie [kliknij] w najbliższych dniach wypowie się Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa. Dzisiaj stanowisko resortu infrastruktury. Z zapytaniem do Szymona Huptysia, rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury, zwróciła się redakcja portalu etransport.pl [kliknij].

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury (26 września 2022 r.):

Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym.

Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Oznacza to, że obecnie kursy reedukacyjne nie są prowadzone. Pomimo tego, w wyniku zmiany delegacji ustawowej nastąpiła konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady przeprowadzania takich kursów. Zmiana delegacji ustawowej wynikała z uproszczenia procedury kierowania przez starostę na to szkolenie osoby, która przekroczyła limit 24 pkt (rezygnacja ze skierowań w formie decyzji administracyjnej).

Rozpoczęcie prac nad tym rozporządzeniem nie oznacza wprowadzenia nowego obowiązku, polegającego na uczestniczeniu w kursie reedukacyjnym kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne.