Legislacja

Rozporządzenie o egzaminowaniu w druku

8 maja 2009

Minister infrastruktury podpisał już rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w  sprawie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Nowe przepisy mają wejść w życie za miesiąc – czytamy na portalu INTERIA.pl. Wiemy też, że podpisał je również minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jest akcept Ministerswa Obrony Narodowej. Tak więc akt skierowano do publikacji.

Najważniejszą zmianą jest skrócenie czasu trwania egzaminu. Nadto, egzaminator będzie miał obowiązek informowania na bieżąco o przebiegu egzaminu. Pozostajemy w przekonaniu, iż zmiany te skrócą również czas oczekiwana na egzamin. Dzięki skróceniu czasu samej "jazdy" ośrodki ruchu drogowego będą w stanie sprawdzić umiejętności większej ilości osób. Ośrodki egzaminowania oraz ośrodki szkolenia przygotowują się do nowych zasad egzaminu.