Legislacja

Senackie poprawki do ustawy o VAT przyjęte

26 listopada 2010

Sejm przyjął część senackich poprawek redakcyjnych i legislacyjnych do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - Komisja Finansów Publicznych wnioskowała o przyjęcie 8 z 10 poprawek. Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową.

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm zmianami do ustawy o VAT, zwolnione od podatku będą usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związane. Resort finansów proponował pierwotnie, aby ze zwolnienia mogły korzystać tylko szkoły, które uzyskają specjalną akredytację. Ustawa trafi teraz do prezydenta.