Legislacja

Służbowe musi pozostać służbowym

24 czerwca 2014

Urzędy podatkowe postanowiły wyegzekwować składane deklaracje dotyczące użytkowania pojazdów. Służbowe muszą pozostał tylko służbowymi, nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych, bo w taj sytuacji można stracić przywilej odpisu podatku VAT. Czy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby firmy, trzeba już dzisiaj rozważyć precyzyjnie. Taka deklaracja to jak zaproszenie do kontroli. Wygląda na to, że skarbówka już zaczyna skrzętnie z tego korzystać - przypomina “Puls Biznesu”. I dalej dowiadujemy się o stosowanych praktykach: “Scenariusz działań jest prosty. Na parkingu przy supermarkecie pojawiają się przedstawiciele organów skarbowych i pieczętują drzwi aut oznakowanych w sposób pozwalający przypuszczać, że są samochodami firmowymi. Potem czekają na ich właścicieli czy kierowców - żeby sprawdzić, czy nie przyjechali na prywatne zakupy, np. z dziećmi”. Najczęściej dzieje się tak w weekendy. I te właśnie metody działania wzbudzają wiele wątpliwości przedsiębiorców i doradców podatkowych. “Podstawową zasadą przy pełnym odliczeniu podatku jest wyeliminowanie możliwości użytku prywatnego pojazdu” - przypomina biuro prasowe Ministerstwa Finansów, w odpowiedzi resortu na nasze pytania o sposób weryfikowania uprawnień przedsiębiorców do takich odliczeń. Podpowiada przy tym, że można o to zadbać na różne sposoby, np. wprowadzając w przedsiębiorstwie odpowiednie regulaminy, umowy, zarządzenia i podejmując działania zabezpieczające ich wykonanie. Przyjęte reguły muszą obiektywnie potwierdzać, że w firmie nie ma możliwości prywatnego wykorzystania takich aut przez pracowników, np. aby dojechać do swojego miejsca zamieszkania. MF przestrzega, że nie będą uznane za wystarczające takie zasady używania samochodów, które nie gwarantują ich przestrzegania. Jak zatem urzędy skarbowe czy kontroli skarbowej postanowiły kontrolować uprawnienia przedsiębiorców do pełnych odliczeń? I czy przepisy uprawniają do stosowania metod mających znamiona działań detektywistycznych? “Ponieważ przepisy przewidują szeroki zakres sposobów, na jakie można wyeliminować możliwość użytku prywatnego pojazdu, od którego odliczono pełny VAT, również kontrole spełnienia tego wymogu będą zależały od konkretnego sposobu wybranego przez przedsiębiorcę” - wyjaśnia MF.