Legislacja

Spotkanie w ministerstwie, jednak bez nowego dyrektora

2 marca 2016

d89d0cfc427953961f864430175f51e428c48a81

(534-4 fot. PIGOSK)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: 2 marca 2016 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających Ośrodki Szkolenia Kierowców. Tematem rozmów było sformułowane przez branżę szkoleniową stanowisko w sprawie poprawy systemu szkolenia i egzaminowania kierowców, wypracowane przez przedstawicieli Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Jestem przekonany, że współpraca z przedstawicielami organizacji zrzeszających środowisko OSK jest niezbędna przy zmianach w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców - mówił podczas spotkania wiceminister Jerzy Szmit.

Polska Izba Gospodarcza OSK: W siedzibie MIB odbyło się awizowane kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego Podsekretarzem Stanu Panem Jerzym Szmitem któremu towarzyszyli: asystent p. Paweł Czemiel i p. Hanna Kowalska naczelnik.

Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali: Grzegorz Jarząbek - prezes LOK; Jarosław Jarzyński - prezes LOK; Krzysztof Bandos - prezes PFSSK; Jan Szymczak - sekretarz PFSSK; Krzysztof Szymański - prezes PIGOSK; Wojciech Góra - sekretarz PIGOSK; Roman Stencel - prezes OIGOSK; Piotr Berent - wiceprezes OIGOSK. Na wstępie strona społeczna wyartykułowała zagrożenia wynikające z braku rozporządzenia ws. szkolenia oraz rozżalenie z powodu nie uwzględnienia wielu postulatów środowiska osk w opublikowanych rozporządzeniach oraz w projekcie rozporządzenia ws. szkolenia publikowanym na witrynie Rządowego Centrum Legislacji /RCL/, link https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282150.

Kategorycznie domagaliśmy się również zachowania co najmniej 14 dniowego terminu na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji społecznych projektów rozporządzeń. Apelowaliśmy również aby Rząd egzekwował od RCL publikowanie informacji w "zakładkach" procedury legislacyjnej: stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych; odniesienie się wnioskodawcy do uwag; w dalszej kolejności prezentowano najistotniejsze problemy dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Wiceminister Jerzy Szmit w obszernej wypowiedzi poinformował, że z uwagi na presję czasową oraz aktualną lukę prawną - priorytetem jest jak najwcześniejsze opublikowanie i wejście rozporządzenia w życie.

Dzisiaj rozporządzenie podpisze ostatni z trzech ministrów/MIB; MSWiA; MON/, więc prawdopodobnie rozporządzenie zostanie opublikowane w dniach 3-4 marca br.

Dlatego zabrakło czasu na pogłębione analizy przedłożonych postulatów strony społecznej. Nadmienił, że rozporządzenia będą wkrótce nowelizowane celem dostosowania ich treści do wymogów CEPIK2. Pani Kowalska wskazała, że Min. Cyfryzacji p. Anna Streżyńska zobligowała ministrów do przedstawienia projektów rozporządzeń w terminie najpóźniej do 10 kwietnia 2016!

Wobec czego min. Szmit zadeklarował, że następne spotkanie powinno odbyć się w terminie 7-10 dni i mieć charakter roboczy z udziałem urzędników i nowego dyr. DTD p. Bogdana Oleksiaka.

Wojciech Góra, Dyrektor PIGOSK