Legislacja

Stanowisko MI: szkolenia w OSK oraz egzaminy w WORD mogą się powoli rozpoczynać

11 maja 2020

Stanowisko MI: szkolenia w OSK oraz egzaminy w WORD mogą się powoli rozpoczynać
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rafał Weber - w imieniu ministra infrastruktury – w miniony wtorek (6. maja) zabrał głos w sprawie funkcjonowania podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania. Pisze, iż rzeczone funkcjonowanie nie jest zabronione żadnymi obecnie obowiązującymi przepisami. Także zakazem przemieszczania się ich potencjalnych klientów. Dziś już zniesionym ograniczeniem. I taki właśnie jest stan dnia dzisiejszego. Ośrodki szkolenia rozpoczęły lub zapowiadają podjęcie szkoleń. Word-y wydają komunikaty o rozpoczętych egzaminach lub ogłaszają harmonogramy kolejnych etapów odmrażania. Branża, która poczuła się w pewnym momencie zapomniana przez rząd, dziś przystępuje do pracy. Minister potwierdza ich decyzje: (…) - przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, szkolenia w OSK oraz egzaminy w WORD mogą się powoli rozpoczynać. Ostateczne decyzje co do rozpoczęcia działalności danego podmiotu podejmują w nich indywidualnie osoby zarządzające, biorąc przede wszystkim pod uwagę zdrowie i komfort pracowników oraz kandydatów na kierowców. I o tym warunku bezpieczeństwa pracowników i klientów placówki muszą pamiętać.

W sprawie ograniczeń działalności osk. Pytanie ministrowi infrastruktury zadał poseł Maciej Gdula. Złożył interpelację w sprawie ograniczeń działalności szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego podczas trwania epidemii COVID-19. W połowie kwietnia br. poseł przywołując przepisy dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii oceniał, iż nie wynika z nich jasno, w jaki sposób ograniczają lub dotykają one działalności szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców i word. Wówczas też zadał dwa ważne dla przywołanej branży pytania:

1. Czy obowiązujące przepisy w jakikolwiek sposób ograniczają lub dotykają działalność wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego?

2. Czy obowiązujące przepisy w jakikolwiek sposób dotykają ograniczają lub dotykają działalność szkół jazdy i ośrodków szkolenia kierowców?

Stanowisko resortu infrastruktury w sprawie ograniczeń. Odpowiedzi na zadane przez posła Macieja Gduli pytania udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. W sprawie ograniczeń działalności szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego podczas trwania epidemii COVID-19 informował krótko lecz konkretnie. Po pierwsze pisze, że ośrodki szkolenia kierowców nie były ograniczone. Dokładnie nie znalazły się w wykazie ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców zostały wskazane w przepisach rozdziału 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 i 750). Czytamy: - W przepisach tych nie zostały wskazane żadne ograniczenia dla ośrodków szkolenia kierowców (OSK) oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD). Ponadto rozporządzenie to uchyliło poprzednio obowiązujące przepisy i ograniczenia zakazujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze.

Ministerstwo Infrastruktury podsumowuje. W swojej korespondencji R. Weber podsumowuje i ocenia sytuację na dzień dzisiejszy: - Mając na uwadze powyższe, funkcjonowanie podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania nie jest zabronione żadnymi obecnie obowiązującymi przepisami. Osoby chcące skorzystać z usług tych podmiotów mogą również przemieszczać się bez ograniczeń, co oznacza, że przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, szkolenia w OSK oraz egzaminy w WORD mogą się powoli rozpoczynać. Ostateczne decyzje co do rozpoczęcia działalności danego podmiotu podejmują w nich indywidualnie osoby zarządzające, biorąc przede wszystkim pod uwagę zdrowie i komfort pracowników oraz kandydatów na kierowców.

Apelujemy - bezpieczeństwo i raz jeszcze bezpieczeństwo! (jm)


Sejm RP. Odpowiedź na interpelację nr 4686 w sprawie ograniczeń działalności szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego podczas trwania epidemii COVID-19 [kliknij]