Legislacja

Stosowanie tzw. recydywy wykroczeniowej

13 stycznia 2023

Stosowanie tzw. recydywy wykroczeniowej
Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (fot. RPO - mat. prasowe)

I kolejna wątpliwość interpretacji nowych - obowiązujących przepisów. Tym razem Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z pytaniem, czy funkcjonariusze zostali przeszkoleni z nowych zasad stosowania tzw. recydywy wykroczeniowej kierowców. Przypomnijmy recydywy stosowanej, gdy kierowca powtórnie popełni określone wykroczenie drogowe, wówczas jest karany mandatem o podwójnej wysokości. Stosowne przepisy obowiązują z dniem 17 września 2022 r. [kliknij]. - Czyli recydywa od tego dnia się liczy.

Swoje wystąpienie do KGP Rzecznik uzasadnia: - Z artykułu prasowego [kliknij] wynika, że w październiku 2022 r. policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 42 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że takie wykroczenie popełnił on także w czerwcu 2022 r. Funkcjonariusze potraktowali zatem wykroczenie jako „recydywę wykroczeniową" - zgodnie z przepisami, które obowiązują od 17 września 2022 r. Ukarali kierowcę 11 punktami karnymi oraz podwójnym mandatem 2 tys. zł za recydywę. Choć w artykule wyjaśniono, że Policja uznała postępowanie funkcjonariuszy za błędne i sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz, a represja wobec obywatela została złagodzona, to RPO powziął wątpliwość, czy przypadek ten był jedynie incydentem oraz czy funkcjonariuszy odpowiednio przygotowano do egzekwowania nowych przepisów.

Wydaje się, że opisana sytuacja nie zaistniałaby, gdyby stosowanie instytucji „recydywy wykroczeniowej" nie rodziło kontrowersji u samych funkcjonariuszy, a w bazie danych przewidziano algorytm jednoznacznego wyszczególniania, które wykroczenie popełnione po wejściu w życie nowych przepisów można kwalifikować do surowszej odpowiedzialności.

Jednak mając na względzie taką błędną interpretację przepisów Rzecznik poprosił o informacje wskazujące:

- ile Komenda Główna Policji zna przypadków niewłaściwego zastosowania instytucji tzw. „recydywy wykroczeniowej";

- czy każdorazowo podjęto z urzędu kroki prawne zmierzające do uwolnienia kierującego od surowszej (niewłaściwie nałożonej) sankcji karnej;

- czy (i w jakiej skali) funkcjonariusze zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania nowych przepisów o „recydywie wykroczeniowej";

- czy są prowadzone (lub planowane) działania nakierowane na uszczegółowienie policyjnego systemu teleinformatycznego, aby automatycznie korelował przypadki konieczności skorzystania z sankcji za „recydywę wykroczeniową" z uwzględnieniem, że jest to możliwe dopiero w przypadku wykroczeń po wejściu w życie nowych regulacji.