Legislacja

Szkolenie z części praktycznej może się już rozpocząć

14 maja 2020

Szkolenie z części praktycznej może się już rozpocząć
(fot. Szkoła Nauki Jazdy „MARZANNA” w Olkuszu)

Resort infrastruktury odpowiadając na zapytanie poselskie w sprawie organizowania kursów nauki jazdy w osk ocenia, iż decyzje co do wznowienia działalności danego podmiotu szkolącego podejmują indywidualnie kierownicy placówek. Wskazuje na warunek konieczny – dbałość o zdrowie i komfort pracowników oraz kandydatów na kierowców.

Pytanie. Posłowie Stefan Krajewski oraz Urszula Pasławska zgłosili zapytanie nr 794 w sprawie organizowania kursów nauki jazdy w ośrodkach szkolenia kierowców. Zaadresowali je do ministra infrastruktury. Zapytali: - Szkoły nauki jazdy nie zostały objęte zakazami związanymi z epidemią koronawirusa. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Czy w przypadku stosowania środków ostrożności jest możliwość prowadzenia praktycznej nauki jazdy? Zapytanie Kancelaria Sejmu do adresata wysłała 27. kwietnia, wczoraj opublikowano odpowiedź.

Odpowiedź. Odpowiadając z upoważnienia ministra infrastruktury Rafał Weber sekretarz stanu informuje i wskazuje – zresztą po raz kolejny – iż w obowiązujących przepisach nie zostały wskazane żadne ograniczenia dla ośrodków szkolenia kierowców. I właśnie wobec tego faktu funkcjonowanie podmiotów szkolących nie jest zabronione żadnymi obecnie obowiązującymi przepisami. Dziś nie ma także ograniczeń przemieszczania się dla potencjalnych klientów osk. I tu minister wskazuje na potrzebę zachowania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Podsumowuje, iż właśnie przy zachowaniu tych zasad szkolenie z części praktycznej w OSK może się już rozpocząć. Zacytujmy pełne brzmienie odpowiedzi: - Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców zostały wskazane w przepisach rozdziału 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792). W przepisach tych nie zostały wskazane żadne ograniczenia dla ośrodków szkolenia kierowców (OSK).

Mając na uwadze powyższe, funkcjonowanie podmiotów szkolących nie jest zabronione żadnymi obecnie obowiązującymi przepisami. Osoby chcące skorzystać z usług tych podmiotów mogą również przemieszczać się bez ograniczeń, co oznacza, że przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, szkolenie z części praktycznej w OSK może się już rozpocząć. Ostateczne decyzje co do wznowienia działalności danego podmiotu szkolącego podejmują w nich indywidualnie kierownicy, biorąc przede wszystkim pod uwagę zdrowie i komfort pracowników oraz kandydatów na kierowców.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania już rozpoczęły i rozpoczynają działalność. Dziś najistotniejszym jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Konsekwentnego dbania o bezpieczeństwo zarówno szkolonych jak i szkolących. (jm)