Legislacja

To omyłka pisarska

23 maja 2019

To omyłka pisarska
Senat RP - Druk nr 1184. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [kliknij]

Wczoraj zadaliśmy pytanie - „Cofanie liczników wypadnie?!”, wskazując na procedowany projekt ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, na art. 306a Kodeksu karnego i proponowany zapis całkiem innego art. 306a zapisanego w projekcie. Media zgłaszały swoje wątpliwości i obawy. Dziś już znamy stanowisko resortu sprawiedliwości. W odpowiedzi na pytanie jednej z redakcji rzecznik odpowiedział – cytujemy: „Nieprawdą jest, iż nowelizacja znosi karalność przestępstwa "przekręcania" liczników samochodowych. Jest to omyłka pisarska polegająca na nadaniu w nowelizacji nowym typom przestępstw gospodarczych takiego samego oznaczenia, jak przepisy wcześniej uchwalone i wymaga drobnej korekty. Nowelizacja nie dokonała zastąpienia poprzedniej treści przepisów przepisami nowymi - taki skutek wystąpiłby wyłącznie w przypadku, gdyby w ustawie nowelizującej znajdował się zapis o nadaniu art. 306b k.k. "nowego brzmienia", co w projekcie nowelizacji nie miało miejsca. Po wejściu w życie nowelizacji znajdowałyby się więc w kodeksie dwa artykuły, obejmujące różną treść, oznaczone jako art. 306b, i oba te artykuły miałyby moc obowiązującą. Oczywiście należy dokonać zmiany oznaczenia jednego z artykułów, co jest zmianą o charakterze wyłącznie technicznym."

W dniu dzisiejszym będzie miało miejsce dalsze procedowanie omawianego projektu. Odbędzie się 330 posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 310 posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji tam senatorowie będą debatowali nad tekstem ustawy z dnia 16 bm. tam – jak oczekujemy – zgłoszą poprawkę także w zakresie zmiany numeracji projektowanego art. 306a, zapewne na art. 306b. Następnie - bo 24. bm. odbędzie się 79. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, tu w pkt 2 porządku obrad zaplanowano debatę nad ustawą. (jm)