Legislacja

Towary niebezpieczne tylko według jednego rozporządzenia

8 listopada 2006

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Aktem uchylającym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Źródło Dziennik Ustaw z 2002 r., Nr 241, poz. 2085 oraz Dziennik Ustaw z 2005 r., Nr 207, poz. 1734.