Legislacja

Trwają konsultacje ws. szkolenia i egzaminowania audytorów brd

26 lipca 2012

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przeprowadzania szkolenia i egzaminu dla kandydatów na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzania szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ministerstwo skierowało swoje odniesienie do uwag GDDKiA oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Słowa kluczowe ADR audytor brd