Legislacja

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie praw jazdy

27 lipca 2012

Rządowe Centrum Legalizacji opublikowało nowy projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.