Legislacja

Tzw. ustawa fotelikowa opublikowana w Dzienniku Ustaw

30 kwietnia 2015

4200be29c468d0f78ce0816571c033d24617a54d

(518-82)

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2015 r. opublikowano ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym tzw. ustawę “fotelikową”. Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni, tj. z dniem 15 maja 2015 r.

Zmianie ulegają przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Celem ustawodawcy było wdrożenie stosownej dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej stosowania pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci. Tj. dyrektywy 31991L0671 Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony.

Uchwalony akt zniósł granice wieku przewożonych w fotelikach dzieci, obowiązującym jest wzrost dziecka. Tu obowiązującą jest cezura 150 cm wzrostu, do tej wielkości istnieje obowiązek przewozu dziecka właśnie w foteliku. Ustawodawca dopuścił przewożenie dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu w pasach bezpieczeństwa, bez fotelika na tylnym siedzeniu pojazdu. Inna możliwość to przewożenie trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat tylko w pasach bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu, gdy dwoje pozostałych dzieci znajduje się w fotelikach, i gdy nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego. Bezwzględny zakaz przewożenia bez fotelików dotyczy dzieci poniżej 3 roku życia oraz poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu pojazdu.