Legislacja

„Strefa ograniczonej emisji z transportu” i nowe znaki B-45 oraz B-46

29 kwietnia 2015

4ff66750a635522cf09c32874942259055774420

Grupa posłów przygotowała poprawkę do ustawy o ochronie środowiska (projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw). Projekt ma na celu wprowadzenie zmian, przede wszystkim w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w celu stworzenia lepszych możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza w Polsce, na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz w zakresie ochrony przed hałasem - czytamy w uzasadnieniu. Prawo ma zezwalać samorządom miejskim na wprowadzenie ekostref, w których zostanie zakazany wjazd do określonych stref w miastach starym pojazdom z silnikiem wysokoprężnym (diesel wyprodukowany przed 1997 rokiem). Pojazdy z silnikiem diesla pod maską wyprodukowane w latach 1997-2001 znajdą się w tak zwanej II (najniższej) klasie, a pojazdy wyprodukowane w latach 2001-2006 w klasie III. Na klasę IV załapią się pojazdy produkowane między 2006 a 2010 rokiem, a pojazdy wyprodukowane po 2010 roku otrzymają najwyższą klasę - V. Pojazdy, stosownie do klasy, będą oznaczane specjalną nalepką. Najniższa klasa (II) to nalepka koloru czerwonego, dla klasy III przewiduje się kolor żółty, dla klasy IV zieloną a najbardziej ekologiczne auta otrzymają nalepkę koloru niebieskiego. Pojazdy  z silnikiem diesla bez żadnej nalepki (czyli produkowane przed 1997 rokiem) nie wjadą do żadnej strefy w przypadku ograniczeń w danym mieście. Pojazdy, którym przydzielono "klasy ekologiczne" będą mogły korzystać ze stref przypisanych określonym klasom. Jednak nie tylko właściciele diesli będą ograniczani. Pojazdy z silnikiem benzynowym także będą szeregowane w klasy, jednak z większą tolerancją. O nowej klasyfikacji pojazdów ma decydować data ich pierwszej rejestracji (norma emisji spalin). Pojazdy z silnikiem Diesla mają być podzielone na cztery kategorie, silnikowe na dwie kategorie. Przepisy nie będą obligatoryjne w całym kraju.

Przygotowano także projekt rozporządzenia wykonawczego - Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Proponowane jest dodanie nowych znaków: znaków B-45 oraz B-46. Znak B-45 “strefa ograniczonej emisji z transportu” oznacza zakaz wjazdu pojazdów niespełniających norm w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, określonych w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. Umieszczona pod znakiem B-45 tabliczka: T-31a – klasa emisji 2, 3, 4 i 5; T-31b – klasa emisji 3, 4 i 5; T-31c – klasa emisji 4 i 5; T-31d – klasa emisji 5 wskazuje klasy emisji pojazdów, które są dopuszczone do wjazdu do strefy. Znak B-46 “koniec strefy ograniczonej emisji z transportu” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej emisji z transportu.”

(516-75)