Legislacja

Unia Europejska o homologacji pojazdów

30 lipca 2010

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odszraniających i odmgławiających instalacji szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych.

Źródło Dz. Urz. EU z dn. 28.7.2010, nr 196, str. 5