Legislacja

Ustawa dla rowerzystów i ich bezpieczeństwa - opinia

28 lutego 2010

W ostatnim numerze tygodnika poinformowaliśmy Państwa, iż do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Celem nowelizacji - jak piszą wnioskujący o zmianę - jest dostosowanie obowiązujących przepisów w celu promocji ruchu rowerowego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Przytoczyliśmy uzasadnienie. A oto wypowiedź jednego z naszych Czytelników:

Jan K.: I niestety kolejny bubel legislacyjny. Jestem rowerzystą często korzystającym w roweru, a więc moje uwagi nie wynikają z niechęci do rowerzystów. Zmiany polegające na ułatwieniu jazdy rowerzystów niestety zachęcają ich do rozwydrzenia. Już w chwili obecnej jest bardzo dużo wypadków z udziałem rowerzystów, które wynikają ewidentnie z popełnianych przez nich błędów (jestem biegłym sądowym ds wypadków drogowych z 30 -letnim stażem). W szczególności dochodzi do coraz częstszych wypadków (również śmiertelnych) w strefach zamieszkania i na chodnikach. Absolutnie nie można zgodzić się ze swobodnym ruchem rowerzystów po chodnikach, po których poruszają się piesi w tym dzieci i osoby starsze, którzy są taranowania przez rozpędzonych rowerzystów (pisałem wiele opinii o takich zdarzeniach). Ruch roweru po chodniku może być dopuszczony w wyjątkowych sytuacjach i pod warunkiem jazdy rowerzysty z prędkością nie przekraczającą prędkości pieszych - takie sformułowanie musi być w przepisach. Omijania pojazdów po prawej stronie przez rowerzystów jest zbyt niebezpieczne i w zasadzie nie powinno być dopuszczone. Ewentualnie taki manewr mógłby być dopuszczony pod warunkiem zachowania przez rowerzystę szczególnej ostrożności i znacznego zmniejszenia prędkości. Pisałem opinie o wypadkach, w których rozpędzony rowerzysta z prędkością 20-30 km/h wykonując wcześniej gwałtowne manewry zmiany kierunku jazdy wyprzedzał po prawej stronie samochód znajdujący się w korku. Kierowca samochodu nie ma możliwości zauważenia rowerzysty w takiej sytuacji i skutecznej reakcji na jego zachowanie.