Legislacja

Ustawa o tachografach uchwalona

12 czerwca 2018

Ustawa o tachografach uchwalona
Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury oraz sprawozdawca przedstawiający „Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o tachografach” (fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski)

Na swoim 63. posiedzeniu Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o tachografach. Projekt był wykonaniem prawa Unii Europejskiej. Dotyczy zwiększenia skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienia lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym - jak to uzasadniano.

I dalej czytamy: Głównym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie, na poziomie minimum implementacyjnego, krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014”. I znajdujemy wyjaśnienie: Projektowana regulacja zwiększa skuteczność i sprawność systemu tachografów oraz zapewnia lepsze egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 wiąże w całości i ma zastosowanie bezpośrednio w państwach członkowskich. Głównym celem projektowanej ustawy jest dostosowanie, na poziomie minimum implementacyjnego, krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 165/2014”. Projektowana regulacja zwiększa skuteczność i sprawność systemu tachografów oraz zapewnia lepsze egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 wiąże w całości i ma zastosowanie bezpośrednio w państwach członkowskich.

Projekt do Sejmu wpłynął 13 kwietnia a uchwalony został 6 czerwca. W głosowaniu nad całością projektu 420 posłów oddało głos za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się. Ustawa została przesłana do Senatu RP. (jm)