Legislacja

Ustawa przegłosowana i przesłana do Senatu RP

7 listopada 2022

Ustawa przegłosowana i przesłana do Senatu RP
65. posiedzenie Sejmu RP - 4.11.2022 r. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu RP)

W trakcie 65. posiedzenia Sejmu RP (3 i 4 listopada 2022 r.) posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]. I tak postanowili, iż dotychczasowe zadania rządowe związane z egzaminami państwowymi na prawo jazdy stają się zadaniami samorządów wojewódzkich. To one będą zobowiązane do udzielania pomocy word-om, to one będą odpowiedzialne za sytuację egzaminatorów.

Podczas piątkowego - drugiego dnia 65. posiedzenia Sejmu RP - posłowie zapoznali się ze Sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2667 [kliknij], 2712 [kliknij] i 2712-A [kliknij]).

Zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w całości poddano głosowaniu w którym: głosowało - 453  posłów; ZA - 219; PRZECIW - 230; WSTRZYMAŁO SIĘ - 4; NIE GŁOSOWAŁO - 7. Sejm wniosek odrzucił. W kolejnym głosowaniu - nad przyjęciem całości głosowało: głosowało - 452 posłów; ZA - 228; PRZECIW - 220; WSTRZYMAŁO SIĘ - 4; NIE GŁOSOWAŁO - 8. Sejm ustawę uchwalił.

4 listopada br. w trakcie drugiego dnia posiedzenia Sejmu RP poseł sprawozdawca Tadeusz Chrzan przedstawił dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury z wnioskiem o przyjęcie poselskiego projektu ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2712-A). Przypomnijmy Komisja rozpatrzyła wniosek i zgłoszone w trakcie drugiego czytania poprawki - odrzucając je i taki też wniosek znalazł się w Sprawozdaniu [kliknij].

Uchwalona ustawa umożliwia przekazywanie z budżetu województw, dotacji do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Dotacje będą limitowane, poprzez wprowadzenie, ograniczenia ich wysokości do 50 proc. kosztów działalności ośrodka. Samorządy współfinansując WORD-y, będą mogły zrekompensować to sobie, podnosząc opłaty za egzaminy na prawo jazdy, do poziomów określonych w ustawie. Ponadto maksymalne stawki opłat mają być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszany przez GUS. Pozostaje niebagatelny problem - wraz z nowymi zadaniami samorządom nie wskazano niezbędnych do realizacji środków. Stąd procedowany projekt uznano za niekonstytucyjny. - (…) zamiast ponieść opłaty za tę działalność i urealnić je [prowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy - przyp. red.] w stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej i kosztów prowadzenia ośrodków proponuje się przerzucenie tych kosztów na samorządy? Co więcej propozycja ta nie wiąże się ze wskazaniem dodatkowych dochodów budżetów województw, z których wspomniane dotacje miałyby być finansowane. Jest to niezgodne z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji. (…) - wskazywał m.inn. poseł Maciej Lasek. [kliknij]

Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj ustawa zostanie przesłana do Senatu RP. Nowe zasady finansowania WORD-ów i ustalania opłat za egzaminy, miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (jm)