Legislacja

Piesi. Już tylko podpis i publikacja

26 lutego 2021

Piesi. Już tylko podpis i publikacja
Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury. 25.2.2021. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym [kliknij] (fot. screen)

Głosowanie nr 92 na 26. Posiedzeniu Sejmu RP w dniu 25 lutego 2021 r. [kliknij] (fot. screen) 

Posłowie na swoim 26. Posiedzeniu w dniu 25. lutego br. uchwalili zmianę – wynikającą z uchwały senackiej – w ustawie zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Akt trafi teraz do podpisu i publikacji. Z dniem 1. czerwca br. nowelizacja regulująca m.inn. kwestie bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg zacznie obowiązywać.

Sejm w dniu wczorajszym głosował nad poprawką Senatu RP do nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 946 [kliknij] oraz nr 950 [kliknij]), a dotyczącej pierwszeństwa pieszych. Poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury informował: - Rozpatrywaliśmy jedną poprawkę, którą przyjął wcześniej Senat do zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tutaj mówimy o tym projekcie sejmowym, który inaczej definiuje pozycję prawną pieszych, reguluje i ujednolica kwestię ruchu w terenie zabudowanym oraz wprowadza lepsze regulacje jeżeli chodzi o bezpieczną odległość między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Senat złożył jedną poprawkę doprecyzowującą. Do art. 1 proponuje zmianę w punkcie drugim. Po rozpatrzeniu tej poprawki Komisja Infrastruktury rekomenduje Wysokiej Izbie, aby tą poprawkę przyjąć. W wyniku przeprowadzonego głosowania za odrzuceniem poprawki, z grona 450 głosujących, za opowiedziało się 13 posłów, przeciwko odrzuceniu poprawki opowiedziało się 435 posłów, 2 wstrzymało się od głosu. Sejm poprawkę przyjął.

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym zostanie przesłana do podpisu i następnie już tylko jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Przepisy wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. (jm)