Legislacja

UTO/hulajnogi elektryczne. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

12 sierpnia 2020

UTO/hulajnogi elektryczne. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat, który publikujemy poniżej. Dotyczy on propozycji przepisów dotyczących użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO), a w szczególności hulajnóg elektrycznych. Przekazany do Ministerstwa Infrastruktury projekt przewiduje skierowanie ruchu UTO przede wszystkim na drogi rowerowe. W innych przypadkach ustawodawca dopuszcza ruch po drogach i chodnikach, w tej ostatniej sytuacji przy zachowaniu – jak czytamy w komunikacie - bezwzględnego pierwszeństwa pieszego. Zaproponowano definicje UTO, określono kontrowersyjne – jak dotychczas – dopuszczalne prędkości tych urządzeń. Do projektu opracowanego w resorcie sprawiedliwości wprowadzono dwa nowe wykroczenia: nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz poruszanie się po chodniku pojazdem niespełniającym wymogów technicznych.

Tak więc mamy przełom. Działania podjęte, dyskusja wznowiona. (jm)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości:

Przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Ministerstwa Infrastruktury propozycje przepisów do przygotowywanej w tym resorcie ustawy. Nowy akt prawny określi zasady korzystania z urządzeń transportu osobistego (UTO), w szczególności przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jak najszybsze uregulowanie tej kwestii wynika z rosnącej liczby osób korzystających z hulajnóg w przestrzeni miejskiej.

Propozycje przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości precyzują definicję urządzeń transportu osobistego, określają wymagania techniczne dotyczące tych pojazdów oraz zasady ich poruszania się po drogach. Projekt przewiduje, że do hulajnóg elektrycznych będą stosowane, z pewnymi wyjątkami, przepisy dotyczące ruchu rowerowego.

Użytkownicy hulajnóg będą mogli się poruszać przede wszystkim po ścieżkach dla rowerów albo po chodnikach. W terenie zabudowanym, w którym nie ma ścieżki rowerowej, mogą korzystać z dróg, ale nie mogą przekraczać prędkości 20 kilometrów na godzinę. Z chodnika mogą korzystać, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej albo drogi z ograniczeniem prędkości do 20 km. Bezwzględne pierwszeństwo na chodniku będzie mieć pieszy.

Projekt wprowadza dwa nowe wykroczenia - nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz poruszanie się po chodniku pojazdem niespełniającym wymogów technicznych. (PAP)