Legislacja

Tzw. pakiet deregulacyjny w senackiej Komisji Infrastruktury

12 sierpnia 2020

Tzw. pakiet deregulacyjny w senackiej Komisji Infrastruktury
Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Senat RP - 11.8.2020 (fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Retransmisja - Senat RP. 11.8.2020 [kliknij]

Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury. W dniu wczorajszym (11.8.br.) odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Senatu RP. Rozpatrzono ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa - tekst po uchwaleniu w Sejmie RP 24.7.2020 - kliknij). Akt omówił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Wraz z reprezentującą wnioskodawców - resort cyfryzacji - wiceminister Wandą Buk, A. Bittel - rekomendowano poparcie ustawy. Odbyła się rzeczowa i konkretna rozmowa, głos zabrali w wielu ważnych kwestiach i zaprezentowali swoje stanowiska - licznie przybili - reprezentanci organizacji, fundacji, eksperci itd. Zgłoszono poprawki i uzupełnienia. Zaproszeni Goście zaprezentowali swoje stanowiska. Odbyło się głosowanie. Senat RP wydał komunikat Komisji Infrastruktury:

Komunikat Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie kilku poprawek doprecyzowujących i legislacyjnych do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw stanowi tzw. pakiet deregulacyjny. Wprowadza ułatwienia dla właścicieli pojazdów i kierujących nimi, upraszcza też procedury związane z rejestracją pojazdów, m.in. umożliwia rejestrację przez internet dla sprzedawców nowych aut. Mający polskie prawo jazdy zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania go przy sobie i okazywania podczas kontroli drogowej w Polsce, dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Na wniosek właściciela pojazdu będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Nie będzie też obowiązku wydawania karty pojazdu podczas pierwszej rejestracji pojazdu. Nowela umożliwia ponadto rejestrację lub czasową rejestrację pojazdu przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasową rejestrację pojazdu także przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

Oceniając nowelę pozytywnie, reprezentanci środowisk m.in. diagnostów samochodowych, sprzedawców pojazdów, producentów tablic rejestracyjnych także postulowali potrzebę dodatkowych zmian. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zgłosił zastrzeżenia do nowelizacji, dotyczące zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego, braku obowiązku rejestracji pojazdu jako zasady przy jednoczesnym zniesieniu karty pojazdu, likwidacji obowiązku posiadania nalepek kontrolnych. Zwracał uwagę na negatywne skutki finansowe zmian dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla pośredniego (590-800 tys. zł rocznie dla 1 powiatu). Z opinią tą zgodził się senator Wadim Tyszkiewicz, który poza tym uznał nowe przepisy za potrzebne i oczekiwane.

Ciąg dalszy procedowania ustawy. Także w dniu wczorajszym rozpoczęło się XIV Posiedzenie Senatu RP X kadencji, zaplanowane na dni 11-13. sierpnia br. Podczas tego posiedzenia senatorowie zajmą m.inn. tzw. pakietem deregulacyjnym. - Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli. Nowelizacja umożliwia rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela, a także rejestrację online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywaną przez sprzedawców w imieniu kupujących. Nowela znosi też obowiązek wydawania karty pojazdu.

Ustawa wróci do Sejmu RP, który zaplanował na dzień 14. sierpnia debatę nad senackimi poprawkami. Byłoby to zakończenie parlamentarnego procedowania tzw. pakietu deregulacyjnego. (jm)