Legislacja

Ważne dla przedsiębiorców, ale też bezpieczeństwa na drogach

27 października 2021

Ważne dla przedsiębiorców, ale też bezpieczeństwa na drogach
(fot. PEXELS)

Wynajęcie ciężarówki bez kierowcy z innego państwa członkowskiego UE będzie łatwiejsze. Negocjatorzy Parlamentu i Rady UE uzgodnili, że złagodzą istniejące ograniczenia w wynajmowaniu ciężarówek bez kierowcy z innego państwa członkowskiego.

Tymczasowa umowa zaktualizuje obecne przepisy UE, które zapewniają minimalny poziom otwarcia rynku dla pojazdów ciężarowych (samochodów dostawczych lub ciężarowych) wynajmowanych bez kierowców.

Złagodzi istniejące ograniczenia przy wynajmie tych pojazdów z innych krajów UE, aby umożliwić przewoźnikom, firmom wynajmującym i leasingowym sprostanie krótkoterminowym, sezonowym lub tymczasowym szczytom popytu lub wymianę wadliwych lub uszkodzonych pojazdów. Ponadto porozumienie osiągnięte przez Europarlament i Radę UE ma przyczynić się do realizacji celów UE w zakresie klimatu, ponieważ wynajęte pojazdy są zazwyczaj nowsze, bezpieczniejsze i mniej zanieczyszczają środowisko.

Państwa członkowskie zgodziły się zezwolić na korzystanie z wynajętych samochodów dostawczych lub ciężarowych bez kierowców posiadających prawo jazdy innego kraju UE, ale sprzeciwiły się pełnemu otwarciu rynku ze względu na możliwe zakłócenia fiskalne. Negocjatorzy PE zapewnili, że firmy transportowe będą miały możliwość korzystania z wynajętych pojazdów przez co najmniej dwa miesiące w roku. Państwa członkowskie mogą również wymagać, aby pojazdy te zostały zarejestrowane zgodnie z ich przepisami po 30 dniach użytkowania. Firmy będą musiały zgłaszać swoim władzom krajowym wykorzystanie wynajętych pojazdów, aby upewnić się, że nie stanowią one więcej niż 25 procent całej floty pojazdów towarowych wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo.

Sprawozdawczyni PE portugalska europosłanka Claudia Monteiro de Aguiar zaznaczyła, że porozumienie między unijnymi instytucjami pozwala firmom łatwiej wynajmować dodatkowe ciężarówki zamiast je kupować, aby zaspokoić sezonowe potrzeby.

- Daje to firmom więcej opcji, swobodę przedsiębiorczości i szansę na alokację zasobów w najlepszy możliwy sposób, co prowadzi również do korzyści środowiskowych i bezpieczeństwa na drogach – zauważyła.

Rada UE i Parlament Europejski muszą jeszcze zatwierdzić nieformalne porozumienie w sprawie unijnych przepisów dotyczących użytkowania pojazdów ciężarowych wynajmowanych bez kierowców.

Źródło informacji: EuroPAP News