Legislacja

Więcej wolności za wzorem brytyjskim - pisze poseł Litwiński

1 kwietnia 2014

c8da56f9b14db1d7953af6aa2be8f300982cd8fa

(Fot.: 489-30)

 

Poseł Arkadiusz Litwiński, autor poprawek do komisyjnego projektu noweli ustawy o kierujących pojazdami, które określają szkolenie teoretyczne kandydatów na kierowców za nieobowiązkowe oraz wprowadzającą drugą znaczącą zmianę w cyklu zdobywania prawa jazdy - a tu rozpoczęcie go od egzaminu teoretycznego, i określenie jego ważności na czas nieograniczony. W trakcie wcześniejszych posiedzeń podkomisji poseł Litwiński występował przeciwko e-learningowej metodzie szkolenia. Wczoraj złożył wspomniane poprawki. Na facebooku pisze on: "Więcej wolności za wzorem brytyjskim. Przed godziną zakończyliśmy w ramach specjalnej podkomisji prace nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami. Intencją jest usprawnienie procedury egzaminowania kandydatów na kierowców. Wprowadziliśmy między innymi rozwiązanie wzorowane na brytyjskim polegające na tym, że do egzaminu z części teoretycznej będzie można przystąpić po nauczeniu się wymaganego zakresu, samodzielnie lub z pomocą szkoleń w dowolnej formie. Do tej pory nie tylko egzamin ale i tryb nauki jest regulowany ustawowo i zmusza do udziału w szkoleniach. Gdyby to tylko ode mnie zależało rozwiązania brytyjskie kopiowałbym częściej. Choć nie zawsze".