Legislacja

Wielu kursantów jest niezadowolonych z instruktorów

3 czerwca 2013

c427ab3ccfdff724dafbd473b4f75116c76c9a74

(Fot.: PD@N 466-30gi)

Wielu kursantów jest niezawowolonych ze swoich instruktorów - czytamy w interpelacji grupy parlamentarzystów. Interpelację r 17912 w sprawie egzaminów na instruktora prawa jazdy zgłosili: Paweł Arndt, Beata Bublewicz, Lidia Gądek, Maria Małgorzata Hanyska, Maciej Orzechowski, Paweł Papke i Cezary Tomczyk. Uzasadniając swoje stanowisko posłowie zwracają uwagę, iż obok nowych - tak radykalnie zmienionych - zasad egzaminowania kandydatów na kierowców, nie pojawiły się zmiany w egzaminie kandydatów na instruktorów. I tak egzamin nadal odbywa się przy użyciu tej samej bazy pytań, a zdający testów uczą się na pamięć. I stąd opinia, iż wielu kursantów jest niezadowolonych ze swoich instruktorów, natomiast nauczyciele jazdy często są niecierpliwi, krzyczą lub załatwiają sprawy prywatne podczas kursu. Zaniepokojeni sytuacją posłowie pytają ministra transportu o instytucje i zakres kontroli pracy instruktorów; o wymagania stawiane kandydatom do tego zawodu; o sam proces egzaminowania i o ewentualne zmiany w zakresie egzaminowania i szkolenia instruktorów. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Czy rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca, a zmiany potrzebne?

 

Interpelacja (nr 17912)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie egzaminów na instruktora kursów prawa jazdy

Szanowny Panie Ministrze! Jak podają media, liczne zmiany w egzaminie na prawo jazdy - zwiększenie bazy pytań, skrócenie czasu na odpowiedź - nie poniosły za sobą zmian w egzaminie na instruktora kursów na prawo jazdy. Egzamin dla instruktorów nadal składa się z tych samych pytań, co daje możliwość nauczenia się ich na pamięć. Wielu kursantów jest niezadowolonych ze swoich instruktorów. Nauczyciele jazdy często są niecierpliwi, krzyczą lub załatwiają sprawy prywatne podczas kursu - dodaje prasa.

W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Jakie instytucje i w jakim zakresie kontrolują pracę instruktorów?

2. Jakie wymagania stawia się kandydatom na instruktora nauki jazdy?

3. Jak przebiega proces egzaminowania instruktorów nauki jazdy?

4. Czy istnieje ranking oceniający umiejętności instruktorów?

5. Czy resort przewiduje zmiany w zakresie egzaminowania i szkolenia instruktorów?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.