Legislacja

Wspólne reguły dla przewozu rzeczy

27 grudnia 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Dyrektywę 2006/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (tekst ujednolicony).