Legislacja

Wyrok w sprawie o zasiedzenie drogi koniecznej

Autor: Rzeczpospolita

22 października 2005

Dla przyjęcia, że posiadanie było nieprzerwane, nie wystarczy sam wyrok sądu. Trzeba je faktycznie odzyskać. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października 2005 r. w sprawie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Warunkiem uzyskania własności przez zasiedzenie jest samoistne, i to nieprzerwane, posiadanie przez wymagany okres. Przez zasiedzenie można nabyć także służebność gruntową, np. drogi koniecznej, i okres ten, tak jak dla zasiedzenia nieruchomości, wynosi 20 lat, gdy posiadacz jest w dobrej wierze, i 30lat, gdy jest w złej wierze (art. 172 kodeksu cywilnego). - komentuje "Rzeczpospolita".

Słowa kluczowe drogi publiczne wyroki