Legislacja

Zakaz ponownej rejestracji aut

5 lutego 2008

Polacy wyjeżdżający do pracy w Unii Europejskiej, którzy zabierają ze sobą samochody, nie będą mogli ponownie zarejestrować ich w Polsce. Przepisy prawa o ruchu drogowym nie uwzględniają możliwości powtórnej rejestracji pojazdu wykreślonego i wywiezionego z kraju – informuje “Gazeta Prawna”. Zgodnie z art. 79 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela, np. w przypadku gdy pojazd jest wywożony z kraju, jeżeli został zarejestrowany w innym państwie lub sprzedany za granicą. Ustęp czwarty tego samego przepisu określa, że pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, chyba że został odzyskany po kradzieży, jest zabytkowy lub ma 25 lat lub więcej i ten model nie jest już w produkcji od co najmniej 15 lat. - Trzeba jak najszybciej znowelizować ustawę Prawo o ruchu drogowym, gdyż jeszcze kilka lat temu nie było takich problemów - mówi Ryszard Stefański z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Dodaje, że zakaz ponownej rejestracji jest bezsensownym przepisem, gdyż zmusza ludzi do pozbycia się pojazdu, nawet gdy się wyjedzie tylko na rok. - Przeważnie przepisy innych państw określają, że jeżeli przebywa się w danym miejscu powyżej sześciu miesięcy, to trzeba przerejestrować samochód - stwierdza Ryszard Stefański. - Nie ma możliwości ponownego zarejestrowania auta, które już było wyrejestrowane. Dobrze byłoby zmienić przepisy w tym zakresie - usłyszeliśmy od jednej z urzędniczek w Wydziale Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak są też miejsca w Polsce, gdzie mieszkańcom udaje się zarejestrować ponownie samochód. - Jeżeli ktoś wyrejestrował samochód w Polsce i następnie zarejestrował go na przykład w Niemczech, to nie ma problemów z ponowną rejestracją. Taka osoba wraca z dowodem rejestracyjnym i rejestracja pojazdu przebiega podobnie, jak w przypadku zakupu auta w innym państwie - mówi Marek Walczuk, kierownik Wydziału Komunikacji w Poznaniu. Jego zdaniem w takiej sytuacji art. 79 ust. 4 prawa o ruchu drogowym nie ma zastosowania. Ministerstwo Infrastruktury stoi na stanowisku, że pomimo tak skonstruowanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym istnieje możliwość ponownego zarejestrowania samochodu.- Organy rejestrujące, prowadząc postępowanie administracyjne w związku z rejestracją takich pojazdów, powinny kierować się nie tylko literalnym stosowaniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale również zasadami prawa konstytucyjnego oraz postępowania administracyjnego - wyjaśnia Teresa Jakutowicz, rzecznik MI. Dodaje, że problemy związane z ponowną rejestracją rozwiąże ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, nad którą trwają prace w resorcie. Ryszard Stefański uważa, że problem można rozwiązać, stosując tzw. czasowe wyrejestrowanie. - Jest to już możliwe, ale w przypadku firm transportowych, np. gdy ktoś ogranicza swoją działalność wyjeżdżając na jakiś czas za granicę - dodaje.