Legislacja

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

27 grudnia 2019

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP podpisał 23 grudnia br. ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Przypomnijmy rządowy projekt trafił do Sejmu 4 grudnia, tu procedowanie zakończono 12 grudnia. Senat tekst ustawy przyjął bez poprawek. Ustawa obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r.

Informacja w sprawie

ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

                Ustawa ma na celu przesunięcie - ustalonego ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2019 poz. 2435 ora poz. 1907) - dotychczasowego terminu wejścia w życie  części przepisów przejściowych ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) o rok, tj. do dnia 1 stycznia 2021 r.

                Nowelizacja wprowadza zmiany w art. art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1 i 2, art. 80, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiany te umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, w przypadku których dotychczasowy termin przekazywania dopłat obowiązuje do końca 2019 r. Regulacja ta ma pozwolić na zachowanie przez pasażerów pełnego dostępu do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez niego umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z organizatorem publicznego transportu zbiorowego – jednostką samorządu terytorialnego.

                Na mocy uchwalonych przepisów przedłużony został również okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych do końca 2020 r.

                Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Kancelaria Prezydenta RP