Legislacja

Zawieszenie szkolenia na płytach poślizgowych?

20 października 2009

Sejmowa Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Stanisława Żmijana (PO), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mówcy: Poseł Andrzej Adamczyk (PiS); Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek; Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz; Naczelnik Wydziału Finansowania Infrastruktury w Departamencie Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów Jakub Kapturzak; Aleksander Igielski prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; Radca prawny w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu “Kierowca.pl” Michał Łydka; Poseł Janusz Piechociński (PSL); Poseł Jerzy Polaczek (Polska_XXI); Poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO); Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO). . Posłowie chcą zawiesić na trzy lata szkolenia kierowców autobusów w specjalnych warunkach np. na płytach poślizgowych czy przy symulatorach jazdy. Właściciele ośrodków szkolenia – na mocy obowiązujących od półtora roku przepisów, już ponieśli koszty - protestują. Nie chcą pozostać z drogim i niepotrzebnym sprzętem. Powstało kilkanaście firm zajmujących się szkoleniem, cztery place spełniające wyśrubowane przepisy. A wszystko nakładem wielu milionów złotych - mówi Maciej Kulka właściciel szkoły nauki jazdy w Lublinie. Na sprzęt 1,5 miliona wydane, 600 tys. złotych kosztuje symulator. Jutro idziemy podpisać wstępną umowę. I nagle zmienia nam się przepisy - powiedział.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nowelizuje przepisy dotyczące przewoźników drogowych w ustawach dotyczących wykonywania działalności transportowej. Projekt ma na celu liberalizację norm dotyczących wykonywania zawodu przewoźnika, co w założeniu ma skutkować stworzeniem korzystniejszej sytuacji prawnej dla podmiotów wykonujących przewozy drogowe w warunkach kryzysu gospodarczego i narastających trudności na rynkach krajowych oraz międzynarodowych. Aktualna sytuacja ekonomiczna na rynku transportowym wymaga poszukiwania metod oraz rozwiązań w celu kształtowania takich warunków funkcjonowania rynku, które gwarantowałyby zarówno efektywność makroekonomiczną, jak i efektywność poszczególnych przedsiębiorstw na nim funkcjonujących. Przedmiotowa nowelizacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców dotyczącym konieczności wprowadzenia bardziej elastycznych przepisów, ułatwiających funkcjonowanie przewoźników w coraz trudniejszych realiach ekonomicznych.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw – Uzasadnienie.