Legislacja

Zbiór aktów ePD wg stanu na 1 czerwca 2014 r.

1 czerwca 2014

W dzienniku ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmianie podlegają dwie ustawy: Kodeks wykroczeń oraz ustawa o drogach publicznych. I tak w pierwszej z nich ustawodawca określił, iż przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni” jest stosownie ukarany. Przypomnijmy, rowerzystów dopuszczono do dróg na nasypach przeciwpowodziowych. Natomiast w ustawie o drogach publicznych dodano punkt (art. 4 pkt 11a) “11a) droga rowerowa – drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;” i dalej art. 8 ust. 1 otrzymał brzmienie: “1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.” Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 czerwca 2014 r. Dostępne są także:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 31.5.2014 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

sygn. akt SK 13/13

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o drogach publicznych

Rozporządzenie

w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431