Legislacja

Zbudowanych zostanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych

4 czerwca 2013

Jak dowiadujemy się z informacji resortu transportu - na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła przygotowaną z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Dzięki temu będzie możliwe ogłoszenie już w 2013 roku około 50 postępowań przetargowych na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 35 mld złotych.

Nowelizacja stanowi pierwszy krok do opracowania kompleksowego programu drogowego na przyszłą perspektywę. Pozwoli to zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, płynne przejście z obecnej do przyszłej perspektywy. W związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej w Polsce. Decyzja o uzupełnieniu obecnego programu drogowego o nowy załącznik - załącznik nr 5, w którym wskazana została lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oznaczać będzie możliwość ogłaszania przetargów na odcinki dróg ekspresowych już w bieżącym roku. Oznacza to, że Rada Ministrów decydować będzie o przyznaniu ponad 35 mld zł na realizację dużych zadań drogowych. Dzięki tym środkom możliwe będzie zbudowanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych, kontynuowana będzie realizacja takich tras jak S3, S5, S7, S8 czy S17.

Proponowane w załączniku nr 5 inwestycje stanowią jedynie wycinek tych planowanych do realizacji w latach 2014-2020, cały program znajduje się w przygotowaniu. Załącznik nr 5 został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu, zawiera on około 50 projektów przetargowych dla dróg ekspresowych. Na wniosek Ministra Sławomira Nowaka do załącznika numer 5 został dopisany odcinek drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka. W ramach załącznika nr 5 będą realizowane inwestycje na następujących drogach krajowych: S3 Sulechów - Legnica, S3 Legnica - Lubawka, S5 Wrocław - Bydgoszcz, odc. Poznań - Wronczyn, Radomicko - Kaczkowo, Korzeńsko - Wrocław, Gniezno - Mielno, S7 Warszawa - Gdańsk, odc. Olsztynek - Miłomłyn, Nidzica - Napierki, S7 Warszawa - Rabka, odc. Radom - Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny - gr. woj. świętokrzyskiego, Igołomska - Christo Botewa, Lubień - Rabka, S8 Radziejowice - Białystok, odc. Radziejowice - Paszków, gr. woj. Mazowieckiego - Zambrów, Wiśniewo - Jeżewo, S17 Warszawa - Lublin, odc. w. Zakręt - Kurów, S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina, w. Sokołów Małopolski Północ - Stobierna, w. Świlcza - w. Rzeszów Południe, S51 Olsztyn - Olsztynek.